Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Dar daugiau ES struktūrinių fondų investicijų valdymo procesų perkelta į skaitmeninę erdvę

Naujienos
2022 / 01 / 19
2 Min. skaitymo

Nuo šiol Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijas administruojančios Lietuvos institucijos ir šių lėšų gavėjai dar daugiau procesų nuo paraiškos pateikimo iki užbaigimo ataskaitų vykdys tik skaitmeniniu būdu. Tokias galimybes užtikrino programavimo ir IT infrastruktūros paslaugų grupei „Novian“ priklausanti bendrovė „Elsis PRO“.

Bendrovė modernizavo ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS). Beveik trejus metus trukusių sistemos modernizavimo darbų vertė siekia daugiau kaip 1 mln. eurų, jie įgyvendinti Lietuvos Finansų ministerijos užsakymu.

„Sėkmingai iš esmės modernizavome sistemą, užtikrinančią Lietuvai tenkančių struktūrinių ES investicijų sklandų valdymą – priežiūrą, mokėjimų prašymus bei ataskaitų teikimą. Nuo šiol per ją ES projektų vykdytojai, administratoriai bei prižiūrėtojai skaitmeninėje erdvėje gali atlikti praktiškai bet kurį veiksmą – nuo paraiškos pateikimo iki užbaigimo ataskaitų jau pasibaigus projektui. Be to, pagreitėjo sistemos veikimas, sukurta įvairių kitų patobulinimų“, – sakė informacinių sistemų ir programinės įrangos kūrimo bendrovės „Elsis PRO“ generalinis direktorius Rimvydas Jančiauskas.

Sistema naudojasi Centrinė projektų valdymo agentūra, Europos socialinio fondo agentūra, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos verslo paramos agentūra ir kitos ES struktūrinių fondų investicijas Lietuvoje administruojančios institucijos bei jų klientai. Modernizuojant sistemą, atsižvelgus į kiekvienos institucijos specifiką, su paraiškų teikimu susiję procesai buvo dar labiau automatizuoti ir perkelti į elektroninę erdvę.

Atnaujinta sistema taip pat yra skirta rinkti, apdoroti ir saugoti statistikos bei finansinius duomenis apie 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšų, bendrojo finansavimo ir nacionalinių lėšų panaudojimą bei šiomis lėšomis finansuojamų programų bei projektų įgyvendinimą ir stebėseną poprojektiniu laikotarpiu. Sistema užtikrina procesų atskaitomybę, apskaitą ir kontrolę, duomenų surinkimą ir pateikimą atsižvelgiant į duomenų tvarkymą bei saugą reglamentuojančių teisės aktus. Šių metų sausio pradžios duomenimis, sistemoje buvo registruota apie 9,9 tūkst. projektų, kuriems skirtas finansavimas, o jų bendra vertė siekė per 6,1 mlrd. eurų.

R. Jančiausko teigimu, įgyvendinti sistemos modernizavimo darbams prireikė ne tik technologinių žinių, bet ir ES struktūrinių fondų finansavimo bei administravimo veiklų bei procesų išmanymo. „Be to, atnaujinimai buvo vykdomi veikiant esamai sistemai, tad diegimo darbai turėjo būti gerai suplanuoti, kad nesutrukdytų ES projektų finansavimo proceso“, – sakė vadovas.

Modernizuojant sistemą iš esmės atnaujinta Duomenų mainų platforma (DMS) leidžia naudotojams duomenis teikti elektroniniu būdu bei operatyviai gauti grįžtamąjį ryšį. „Ši platforma buvo kuriama pagal intuityvią struktūrą, o ją kuriant panaudotos pažangios technologijos“, – sakė R. Jančiauskas.

„Elsis PRO“ prie „Novian“ grupės prisijungė 2021 m. pabaigoje. Bendrovė yra sukūrusi sprendimų ir produktų aviacijos, gynybos ir rizikos valdymo srityse. „Elsis PRO“ dalyvavo kuriant Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotą mokesčių informacinę sistemą, o 2020 m. sukūrė ir modifikavo Viešųjų investicijų plėtros agentūros sistemą, skirtą aptarnauti įstaigos išduodamas ilgalaikes paskolas daugiabučių renovacijai.

„Novian“ grupė veikia trimis kryptimis: programavimo, technologijų ir skaitmeninimo. Grupės įmonės klientams teikia bendrus IT sprendimus pagal konkrečius jų poreikius – nuo miesto ar šalies masto, atskirų sričių informacinių sistemų programavimo sprendimų, dokumentų skaitmeninimo ir duomenų įveiklinimo iki IT infrastruktūros kūrimo ir priežiūros.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite