Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Rizikingumo valdymo sprendimai

Rizikos valdymu pagrįsta priežiūros sistema skirta institucijoms, kurių pagrindinės funkcijos yra nuolat analizuoti ir vertinti įstaigų ar įmonių veiklą, kontroliuoti, kaip vykdomi riziką ribojantys reikalavimai (pvz., Valstybinei darbo inspekcijai).

Sistema leidžia nustatyti kiekybines ir kokybines reikšmes, susijusias su konkrečia situacija ir atpažinta grėsme, taip vertinant ir analizuojant rizikas.

Įdiegus valdymo sistemą, institucijos ištekliai panaudojami itin efektyviai. Tikrinama tik tų įmonių veikla, kurias sistema priskiria prie rizikingiausių įmonių kategorijos. Priežiūros veiksmai yra skaidrūs, pagrįsti, proporcingi pažeidimo mastui.

Didžiausią priežiūros naštą patiria stambiausi nuolatiniai pažeidėjai – taip įgyvendinamas proporcingumo principas, dėl kurio gerėja verslo sąlygos tinkamai veikiantiems. Procesų skaidrumas ir prognozė priežiūros institucijoje mažina prielaidas korupcijai, galimybes piktnaudžiauti.

Rizikingumo valdymo sistemos privalumai:

 • galimybė rizikos registruose nustatyti rizikų pavadinimus ir jų apibūdinimo formuluotes, įvertinti poveikį ir tikimybes;
 • galimybė sudaryti rizikos žemėlapius, juose įvardijant ir atitinkamai sugrupuojant pagrindines rizikas, nustatant jų pasiskirstymą pagal pasireiškimo tikimybę ir galimą poveikį, pateikiant rizikų vertinimą;
 • galimybė naudotis rizikos žemėlapiais įvairiais pjūviais, pavyzdžiui, nacionaliniu, kontroliuojamų teritorijų, ūkio sektorių lygmeniu ar pan.;
 • galimybė sudaryti rizikas identifikuojančių rodiklių (kriterijų) sąvadus.

Pagrindinės funkcijos:

 • rizikų nustatymas;
 • rizikų prioritetizavimas pagal nustatytus kriterijus;
 • pagrindinių priežasčių, kodėl kontroliuojami objektai nesilaiko reikalavimų, nustatymas;
 • poveikio priemonių pagal nustatytas rizikas ir jų priežastis parinkimas;
 • poveikio priemonių kontroliuojamų objektų atitikčiai skatinti planavimas ir įgyvendinimas;
 • įgyvendinamų poveikio priemonių rezultatyvumo vertinimas;
 • veiklos planavimas;
 • rizikos nustatymas, vertinimas ir valdymas;
 • kontroliuojamų objektų atranka;
 • duomenų mainų administravimas.