Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Duomenų atsarginis kopijavimas, atstatymas, archyvavimas ir saugojimas

Vis daugiau organizacijų skaitmenizuoja veiklos procesus – popierinius dokumentus keičia elektroniniais, kuria mobilias darbo vietas, diegia produktyvumo sprendimus, pasitelkia juos laiko apskaitai ir ryšių su klientais valdymui.

Skaitmenizuojant sukuriami duomenys yra naudingi, kai juos galima saugiai pasiekti, valdyti ir analizuoti iš bet kurio organizacijos kompiuterio.

Duomenų saugojimas

Renkantis duomenų saugojimo sprendimus, svarbu atsižvelgti į organizacijos veiklą ir technologinius poreikius, galimybę pritaikyti duomenų centro pajėgumus ir valdymą pagal organizacijos veiklą, efektyvų resursų naudojimą.

Siūlome keletą duomenų archyvavimo sprendimų:

  • Duomenų archyvavimas į diskus;
  • Duomenų archyvavimas į juostas;
  • Virtualias juostų bibliotekas;
  • Individualius archyvo kūrimo sprendimus.

Duomenis archyvuojame pasitelkdami išorinius dedikuotus įrenginius: DAS, NAS, SAN saugyklas, magnetines juostas, VTL.

Kuriant individualius archyvo kūrimo sprendimus, pagal numatomus duomenų kiekius ir jų saugojimo reikalavimus parengiama techninės įrangos ir sprendimų komplektacija. Kokybę užtikrina bendrovės specialistų patirtis ir partnerystė su pirmaujančiais įrangos gamintojais.

Duomenų kopijavimas

Norint apsaugoti svarbius ir konfidencialius organizacijos duomenis nuo „žmogiškųjų“ klaidų, kibernetinių atakų ir techninės įrangos gedimų pasitelkiamas atsarginis duomenų kopijavimas.

Siekiant maksimalaus saugumo, projektuojami nutolę duomenų centrai, kuriuose saugomos rezervinės kopijos. Tai leidžia atkurti duomenis įvykus nenumatytai situacijai, tyčiniam ar netyčiniam sunaikinimui.

Kuriant duomenų kopijavimo sistemą rekomenduojama atlikti jos auditą. Jo metu kartu su klientu nustatome ir dokumentuojame organizacijos poreikius bei reikalavimus (RPO – angl. Recovery Point Objective ir RTO – angl. Recovery Time Objective, duomenų ir sistemų pasiekiamumą (angl. availability)) ir kitus poreikius, kuriuos turėtų atitikti turima sistema. Po šio audito paaiškėja, kiek sistema atitinka organizacijos poreikius.

Atsižvelgdami į šią informaciją, pateikiame sistemos trūkumų analizę (angl. gap analysis) ir rekomendacijas ilgajam bei trumpajam laikotarpiams. Sukuriame organizacijos duomenų atsarginio kopijavimo bei avarinio atstatymo strategiją, parengiame dokumentaciją, parenkame sistemos poreikius atitinkančias pasaulinių gamintojų technologijas.

Duomenų atsarginio kopijavimo sistemos auditas „Backup“ ir testavimas kiekvienoje organizacijoje turėtų būti atliekamas reguliariai.