Duomenų bazių stebėjimas ir administravimas

Organizacijoms, norint sklandžiai naudotis duomenų bazėmis, būtina jas nuolat stebėti ir administruoti.

Aukštos kvalifikacijos „Novian Technologies“ specialistai išmano „Oracle Database“ ir „Microsoft SQL Server“ duomenų bazių valdymo sistemas bei užtikrina jų veiksnumo, našumo ir saugumo profesionalią priežiūrą.

Mūsų paslaugas sudaro:

 • Automatinės stebėjimo sistemos užfiksuotų arba teikiant paslaugą nustatytų „SQL Server“ / „Oracle DBVS“ incidentų analizė ir šalinimas;
 • Kliento atsarginių kopijų valdymo procesų techninių žurnalų analizė;
 • Aplinkų atsarginės kopijos atitikimo nustatytoms procedūroms vertinimas;
 • Nustatytų problemų ar netikslumų sprendimas bei taisymas;
 • Duomenų atkūrimas iš atsarginės kopijos;
 • Duomenų bazių versijų savalaikis atnaujinimas;
 • Incidentų ir problemų eskalavimas trečiajame lygyje (su gamintoju, pavyzdžiui, kreipiantis į „My Oracle Support“).

Duomenų bazių stebėjimą atliekame įdiegę specializuotus duomenų bazių stebėjimo įrankius, kurie seka aktualius sistemos parametrus ir leidžia administratoriams tinkamai reaguoti.

CIMF metodologija

Duomenų bazes stebime ir administruojame vadovaudamiesi „Novian Technologies“ IT infrastruktūros priežiūros metodologija CIMF.

Ji paremta geriausiomis ITIL v3 praktikomis, žinomų pasaulio gamintojų metodologijomis bei laikantis ISO kokybės reikalavimų.

Ši metodologija reglamentuoja:

 • Paslaugų teikimą: darbo tvarkas, procedūras, registrus, susitarimus dėl paslaugų lygio (angl. SLA, Service level agreement), incidentų ir pakeitimų registravimą ir valdymą, išteklių valdymą, roles, saugumą.
 • Naudojamas technologines priemones, skirtas stebėti ir valdyti duomenų bazėms, techninei įrangai, OS, taip pat atsarginio kopijavimo (Backup) sprendimo auditui ir stebėjimui.
 • Rekomendacijas ir ataskaitas: apima problemų ir incidentų statistiką pagal SLA, technologinių KPI stebėjimą ir rekomendacijas, DBVS licencijavimą ir kt.
 • Darbą su trečiosiomis šalimis: sistemų diegėjais, IT gamintojais bei tiekėjais ir kitais.