Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Incidentų registravimo sprendimas

Automatizavus problemų ar gedimų registravimo procesus ir įspėjimus, galima sutaupyti laiko ir išvengti nuostolių.

Sprendimas užtikrina, kad užregistravus incidentą, apie problemą automatiškai informuojamas atsakingas darbuotojas ir už problemos sprendimą atsakingas tiekėjas. Taip sekamas SLA (angl. service level agreement) – gedimų šalinimo reakcijos laikas.

Visi užregistruoti incidentai yra kaupiami vienoje vietoje, taip užtikrinant ne tik tam tikrą registravimo standartą bei skaidrumą, bet ir galimybę paprastai analizuoti duomenis, ieškant, kaip kompleksiškai spręsti kylančias problemas ir užkirsti kelią besikartojantiems gedimams.

Analizuojant duomenis, galima įvertinti ir skirtingas gedimų kategorijas, įskaitant nesėkmės, ilgalaikio gedimo tikimybę, poveikį verslui ir kita, taip pat imtis prevencinių veiksmų. Tokiu būdu, pasitelkus rizikos sekimo funkciją, mažėja incidentų galimybė.

Sprendimas suteikia ir galimybę valdyti informaciją. Riziką stebintiems skirtingų padalinių darbuotojams suteikiama prieiga prie jų padalinio įrašų, rizikos vadovams – prie viso skirtingų padalinių įrašų sąrašo, o aukščiausio rango vadovai gali turėti po atskirą prieigą.

Šis sprendimas veikia ir kaip duomenų bazė, kurioje laikomi įrašai apie incidentus. Jų gali prireikti per auditus, draudimo bendrovėms ar potencialiems klientams.

Be to, naudojant tokį sprendimą, tampa paprasta gauti informaciją apie taisymo veiksmus, pavyzdžiui, evakavimo procedūrų aprašymus, pareigų delegavimą ir kita.

Galimybės:

  1. Gedimo registravimo formos, kuriose atsispindi incidento sprendimo aprašai;
  2. Priklausomai nuo konkretaus gedimo aprašo ar skirtingų parametrų automatiškai įvertinamas bendras rizikos dydis, priskirtos rizikos tipas;
  3. Fiksuojami visi pakeitimai ir užregistruoti gedimai;
  4. Informacija laikoma vienoje vietoje;
  5. Padaliniams gali būti sukuriami du sąrašai: incidentų ir rizikos mažinimo;
  6. Informacija prieinama atsižvelgiant į darbuotojo pareigas, taip pat galima konkretiems vartotojams paslėpti ar rodyti tam tikrą informaciją;
  7. Automatiškai kuriamos ataskaitos įvairiais pjūviais;
  8. Kaupiamas nesėkmingų atvejų registras ir poveikio analizės funkcijos.