Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

IT infrastruktūros ir informacinių sistemų priežiūra

„Novian“ teikia IT infrastruktūros ir informacinių sistemų priežiūros paslaugas didelėms ir vidutinėms organizacijoms daugiau kaip 15 metų.

IT infrastruktūros priežiūra

Suvokdami IT infrastruktūros kritinę reikšmę organizacijos veiklai šiandienos pasaulyje, teikiame jai prižiūrėti ir palaikyti skirtas paslaugas.

Tai – techninės ir programinės įrangos stebėjimo, priežiūros, veiksnumo užtikrinimo ir darbingumo atstatymo paslauga, apimanti profesionalią priežiūrą, teikiamą per apibrėžtą laikotarpį ir sutartomis sąlygomis.

„Novian“ specialistai užtikrina techninės IT įrangos darbingumą, administruoja operacinių sistemų aplinkas ir duomenų bazių sistemas, stebi aplikacijų pasiekiamumą ir našumą.

Paslauga teikiama nepriklausomai nuo organizacijos turimos įrangos gamintojo ar debesijos paslaugų teikėjo, visai infrastruktūrai arba tik tam tikram jos lygmeniui (serveriams, duomenų saugykloms, tinklo infrastruktūrai, operacinėms sistemoms, virtualizacijos platformoms, duomenų bazėms, debesijos platformoms ir pan.).

Taip pat teikiame kritinės IT infrastruktūros priežiūros paslaugas. Jas teikdami remiamės mūsų sukurta metodologija CIMF (angl. Critical Infrastructure Maintenance Framework). Tai – kritinės IT infrastruktūros priežiūros, vystymo ir veiksnumo atstatymo paslaugoms teikti skirta metodologija, paremta geriausiomis rinkos praktikomis ITIL, žinomiausių pasaulio techninės ir programinės įrangos gamintojų metodologijomis ir laikantis ISO kokybės reikalavimų.

Informacinių sistemų priežiūra

Teikiame informacinių sistemų  priežiūros paslaugas, apimančias nuo operacinės ir taikomosios programinės įrangos diegimo, konfigūravimo ir duomenų tvarkymo iki programinės įrangos veikimo monitoringo, klaidų šalinimo, išeities tekstų ir dokumentacijos atnaujinimo paslaugas..

Taip pat atliekame informacinių sistemų plėtros darbus: modifikuojame esamas arba kuriame naujas informacinių sistemų funkcijas, ekranines formas, ataskaitas ir kita.