Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Gyventojų surašymo sprendimai

Viena iš Lietuvos statistikos departamento vykdomų veiklų yra visuotinių surašymų organizavimas ir vykdymas, taip pat ir visuotinis gyventojų ir būstų surašymas. Tai – visoje šalyje atliekamas statistinis tyrimas, kurio metu renkami išsamūs statistiniai duomenys apie šalies nuolatinius gyventojų ir gyvenamuosius būstus.

Jo tikslas – nustatyti šalies gyventojų skaičių ir jų paskirstymą apskrityse ir savivaldybėse, seniūnijose, gyvenamosiose vietovėse, miestų dalyse ir kitose teritorijose, gyventojų demografinę, socialinę ir ekonominę sudėtį, gauti duomenų apie gyventojų apsirūpinimą būstais ir būstų kokybę, taip pat turėti su ankstesniais surašymais ir tarp valstybių palyginamą statistinę informaciją.

„Novian Systems“ specialistai dalyvavo projekte, kurio metu buvo sukurta sistema, leidžianti 2021 metais tokį surašymą vykdyti remiantis valstybės institucijų surinktais duomenimis. Parengusi programinę įrangą, bendrovė sukūrė ir įdiegė priemones, kurios leidžia:

 • priimti ir sujungti administracinius duomenis iš skirtingų duomenų šaltinių,
 • operatyviai parengti surašymo statistinius rodiklius;
 • paskelbti surašymo statistinius rodiklius elektroninėje erdvėje.

Toks sprendimas iš esmės keičia surašymo procesą ir leidžia parengti aukštos kokybės statistinę informaciją. Naujosios sistemos privalumai yra ne tik mažesnė našta gyventojams, mažesnės sąnaudos, bet ir tai, kad surašymus galima vykdyti norimu dažnumu.

Projekto rezultatas – modernizuotas surašymų duomenų posistemis, kas leidžia surinkti surašymo duomenis iš administracinių duomenų šaltinių atsisakant gyventojų apklausos.

Pagrindinės programos funkcijos:

 • kaupti informaciją apie vykdomus statistinius tyrimus;
 • priimti ir naudoti valstybės informacinių sistemų ir registrų duomenis statistinei informacijai rengti;
 • tvarkyti statistinių tyrimų stebėjimo vienetų sąrašus;
 • rengti ir skleisti statistinę informaciją;
 • fiksuoti, kaupti statistinės informacijos ir veiklos procesų kokybės rodiklių reikšmes bei formuoti kokybės rodiklių ataskaitas;
 • kaupti ir skleisti su statistika susijusias tarptautines klasifikacijas ir standartus;
 • teikti viešąsias ir administracines elektronines paslaugas: statistinių verslo duomenų rengimo ir perdavimo, statistinių gyventojų duomenų rengimo ir perdavimo, statistinės informacijos sklaidos.

Įgyvendinant projektą taip pat užtikrintos tokios galimybės:

 • Individualus sąrašas: informacija apie kiekvieną asmenį gaunama taip, kad galima jos savybes ar charakteristikas registruoti atskirai.
 • Vienalaikiškumas: surašymo duomenys gaunami per kuo trumpesnį terminą. Idealiu atveju – visi duomenys gaunami tuo pačiu metu.
 • Universalumas: duomenys apie visų asmenų, namų ūkių ir būsto duomenis pateikiami preciziškai, dalimis apibrėžtoje šalies teritorijoje.
 • Mažų teritorijų duomenys ir konfidencialumas: surašymo metu kaupiami ir parengiami duomenys apie gyventojų ir jų būstų skaičius bei charakteristikas mažiausiose galimose geografinėse šalies vietovėse, laikantis reikalavimo apsaugoti individualų surašomo vieneto konfidencialumą.
 • Apibrėžtas periodiškumas: surašymai atliekami reguliariai, o informacija prieinama fiksuota seka.