Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

VU MIDAS IT infrastruktūros projektavimas, įrangos tiekimas, diegimas ir priežiūra

Lietuva
ArchyvaiAukštosios technologijos

Vilniaus universitete 2015 m. paleistas moderniausias Baltijos šalyse Nacionalinio atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS). Pagrindinę IT infrastruktūrą jam suprojektavo ir pateikė „Novian Technologies“ kartu su jungtinės veiklos partneriais. MIDAS tikslas – kaupti, tvarkyti, saugoti ir analizuoti mokslo tyrimų duomenis ir didinti mokslinių tyrimų duomenų prieinamumą.

Situacija

Siekiant, kad mokslinė komunikacija būtų efektyvi, mokslo publikacijos bei jų duomenys turi būti laisvai prieinami. To reikalauja ir aukšto lygio mokslo leidiniai: kartu su publikacijos rankraščiu reikia pateikti nuorodas į pradinius duomenis, o, išleidus publikaciją, – atverti ir rezultatus pagrindžiančius tyrimų duomenis.

Problema

Reikėjo naujos sistemos, kuri padėtų spręsti keletą su mokslo tyrimais susijusių svarbių uždavinių. Viena vertus, buvo reikalinga vieninga nacionalinė sistema, kurioje būtų galima patikrinti, ar moksliniai tyrimai nedubliuoja vienas kito, ar gali būti naudojami pakartotinai.

Be to, buvo svarbu, kad mokslinių tyrimų duomenys ne tik būtų viešai prieinami plačiajai visuomenei, bet ir užtikrinti jų saugumą. Trečia, mokslo žinių objektyvumui keliami aukšti reikalavimai, todėl autoriams ir kitiems tyrėjams reikėjo sudaryti galimybę grįžti prie pradinių duomenų ir juos patikrinti.

Sprendimas

„Novian Technologies“ (tuo metu – BAIP) suprojektuota ir įdiegta infrastruktūra užtikrino efektyvų, patikimą ir ilgalaikį duomenų saugojimą, duomenų formato išlaikymą ir galimybę plėsti sprendimą ateityje.

Diegiant sprendimą panaudotos ir diskinės talpyklos, ir juostų bibliotekos, o hierarchinėje failų sistemoje buvo sujungtos šių technologijų savybės – duomenų prieinamumas ir saugojimo efektyvumas.

Projekto metu buvo įdiegtos informacijos saugos ir duomenų integralumo užtikrinimo priemonės ir daug kitų inovatyvių technologinių sprendimų.

Rezultatas

Projektas pradėtas 2012 m., o prie jo įgyvendinimo prisidėjo 15 mokslo ir mokymo bei medicinos institucijų.

Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymo centre 2015 m. buvo paleistas didžiausias ir moderniausias Baltijos valstybėse Nacionalinio atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS). Pagrindinę IT infrastruktūrą jam suprojektavo ir pateikė „Novian Technologies“ kartu su jungtinės veiklos partneriais.

Archyve galima kaupti ir ilgą laiką saugoti įvairių mokslo sričių tyrimų empirinius duomenis, kitą su šiais tyrimais susijusią informaciją. Vartotojams suteikta įvairių analitinių priemonių, duomenų mainų, elektroninių paslaugų ir kitos funkcionalumo galimybės. 

Taip pat nacionalinis mokslinių duomenų archyvas buvo susietas su „Santaros“ klinikų biomedicininių duomenų archyvu, įdiegtos daugiamačių duomenų vizualizavimo, grupavimo, klasifikavimo ir analizės priemonės, sukurta galimybė mokslinius duomenis iš archyvo apdoroti lygiagrečiųjų ir paskirstytųjų skaičiavimų ištekliais atliekant didelių skaičiavimų resursų reikalaujančią duomenų analizę.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite