Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Duomenų skaitmenizacija: kad maža klaida nevirstų didelėmis pasekmėmis

Įžvalgos
2021 / 04 / 19
4 Min. skaitymo

Informacijos amžius, kuriame gyvename, pateikia daugybę iššūkių. Augant duomenų srautams, juos valdant, net ir maža klaida gali lemti dideles paklaidas. Kokybiškas duomenų apdorojimas yra būtinas ir taikant dirbtinį intelektą, kas ypač svarbu reguliuojančioms organizacijoms ir dideliems verslams, vykdantiems kompleksinius projektus bei siekiantiems konkuruoti skaitmeninėje erdvėje.

„Kuo didesnis verslas ar organizacija, tuo didesniais duomenų srautais – tiek vidiniais, tiek išoriniais, jis operuoja. Norint šiuos srautus suvaldyti bei su jais efektyviai dirbti, būtinos pažangios technologijos ir integralūs spendimai“, – sako „Novian Systems“ generalinė direktorė Elena Vengrienė.

Pasak jos, tvarkydamos duomenis ir sujungusios aktualius IT įrankius, organizacijos gali pastebėti naujų veiklai aktualių faktorių ir priimti taiklius, analize pagrįstus sprendimus bei didinti veiklos atsparumą.

Vienas iš pavyzdžių – visuotinis Lietuvos gyventojų ir būsto surašymo modernizavimo projektas. Dar prieš dešimt metų jis vyko tradiciniu būdu, pasitelkus 6 tūkstančius surašinėtojų. Tam reikėjo daugybės finansinių bei laiko sąnaudų ir visos šalies gyventojų įsitraukimo.

Bendrovei „Novian Systems“ įgyvendinus reikiamus IT sprendimus, tą patį darbą dabar gali atlikti 5 žmonės, o 2021 m. surašymas vyksta šalies gyventojams tiesiogiai nedalyvaujant, kas ypač svarbu pandemijos metu.

Pasitelkus tokias IT technologijas kaip mikroservisai, debesų kompiuterija ir duomenų analitika, tam panaudojami susisteminti pagrindinių valstybės registrų bei informacinių sistemų duomenys.

Didelėms organizacijoms reikia integralumo

Pristatydama minėtą projektą, E. Vengrienė pasakojo, kad valstybės registruose ir informacinėse sistemose renkami, kaupiami ir atnaujinami pagrindiniai surašymui reikalingi rodikliai, o norint panaudoti surašymui, juos reikia atitinkamai sujungti ir susisteminti.

Lietuvos statistikos departamento sprendimą modernizuoti surašymo procesą, pasitelkus naujus IT sprendimus, turėdama reikiamą patirtį bei gebėjimus, įgyvendino bendrovė „Novian Systems“, iki 2020 m. pabaigos veikusi kaip „Algoritmų sistemos“.

Vadovės teigimu, procesas vyko keliais etapais. Vienas didžiausių iššūkių buvo tikslingai ir saugiai integruoti bei apdoroti ypač didelius duomenų kiekius, gautus iš skirtingų informacijos šaltinių.

„Turėjome užtikrinti, kad duomenų jungimo procesas būtų sklandus ir apimtų visus elementus – nuo duomenų atrankos, nuasmeninimo, saugumo užtikrinimo iki perkėlimo ir sujungimo reikiamam rezultatui. Taip galėjome garantuoti, kad kompleksinis rezultatas būtų tikslus ir savalaikis“, – pasakojo E. Vengrienė.

Daugiau lankstumo suteikia mikroservisai

Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo apklausų komponentas buvo įgyvendintas panaudojant mikroservisų (angl. microservices) architektūros principus, o sprendimas įdiegtas ir realizuotas pasitelkus debesų kompiuterijos priemones (angl. cloud computing).

„Svarbų vaidmenį šiame etape atliko mikroservisai. Jie leido išskaidyti dideles, sudėtingas monolitines programas į mažesnes, savarankiškas, turinčias savo paskirtį ir glaudžiai bendradarbiaujančias tarpusavyje. Tokiu būdu buvo užtikrinamas sistemos kūrimo greitis, palengvinamos plėtros galimybės, didinama diegimo kokybė“, – sakė vadovė.

Na, ir galiausiai, svarbu paminėti tai, kad kūrimo bei diegimo procesas įgyvendintas pasitelkus DevOps (angl. Development & Operations) gerąsias praktikas ir produktus. „DevOps“ principas leidžia žymiai greičiau pateikti aplikacijas bei užtikrinti patikimesnį jų veikimą nuosavoje infrastruktūroje arba debesyje. Tuo pat metu taupomi žmogiškieji, finansiniai ir IT resursai“, – pasakojo E. Vengrienė.

Apibendrindama Lietuvos gyventojų ir būsto surašymo modernizavimo projektą, ji pabrėžė, kad „Novian Systems“ sukurtos ir įdiegtos priemonės leidžia ne tik priimti bei sujungti administracinius duomenis iš skirtingų duomenų šaltinių, bet ir operatyviai parengti statistinius rodiklius bei paskelbti juos elektroninėje erdvėje.

Šie rodikliai pateikiami į Lietuvos Oficialiosios statistikos portalą, duomenų kubus, reikalingus Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui) bei kitiems surašymo informacijos vartotojams. „Svarbiausias šio projekto rezultatas – gyventojų ir būsto surašymai vykdomi nuotoliniu būdu ir taip dažnai, kaip to reikia. Be to, duomenys gaunami itin greitai, o jų pagrindu galima priimti aktualius sprendimus“, – teigė E. Vengrienė.

„Bendrovės „Novian Systems“ sukurta programinė įranga, modernizuotas integruotos statistikos informacinės sistemos surašymų duomenų posistemis leido ženkliai efektyvinti darbą. Surašymo rodikliams parengti naudojame 19-kos valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis. Toks surašymo būdas leidžia pagerinti rezultatų kokybę, išvengiant klaidingų duomenų pateikimo, duomenų skenavimo, apdorojimo, kodavimo klaidų, anksčiau skelbti informaciją ir sutaupyti valstybės lėšų. Šis būdas yra patogesnis ir gyventojams, nes nebereikia pildyti surašymo lapų, į namus įsileisti nepažįstamų žmonių, baiminantis dėl saugumo“, – sako Lietuvos statistikos departamento Gyventojų statistikos skyriaus vedėja Vanda Vaitekūnienė.

Modernaus šalies gyventojų ir būstų surašymo projekto kūrimo bei diegimo procesas įgyvendintas pasitelkus „DevOps“ gerąsias praktikas ir produktus. Panaudotos technologijos, platformos, architektūra: „Oracle database“, „Oracle Data Integrator“, „PostgreSQL database“, „Java Spring Boot“, „VueJS“, „Kubernetes“, „Docker“, „Jenkins“, „Microservices“, „Cloud“ ir kt.  

 Duomenų analize pagrįsti sprendimai  

„Novian Systems“ atstovė teigė, kad tik pasitelkę modernias, integruoti duomenis leidžiančias technologijas, organizacijos ir verslas šiandien gali efektyviai dirbti su duomenimis bei priimti sprendimus, pagrįstus duomenų analize. „Pasiekti norimą rezultatą leidžia gebėjimas jungti IT technologijas: mikroservisus, duomenų analitiką“, – pasakojo ji.

Jos teigimu, svarbu pabrėžti ir tai, kad kokybiška duomenų, ypač didelių jų kiekių, analizė yra būtina siekiant pradėti taikyti dirbtinį intelektą. Tai leidžia minimizuoti klaidų ir iš jų sekančių didelių paklaidų tikimybę, kas ypač aktualu reguliuojančioms organizacijoms ir dideliems verslams, vykdantiems kompleksinius projektus.

„Integruoti duomenų valdymo sprendimai suteikia dvejopą naudą verslui ir organizacijoms: sprendimai priimami taikliau, grindžiant juos duomenimis, o turint kokybiškus sprendimus, didinama verslo ar organizacijos kuriama vertė“, – sakė E. Vengrienė.

Duomenų integravimo galimybės yra aktualios daugumai verslo procesų: didelėms finansų kompanijoms, draudimo, bankininkystės, prekybos ir panašioms įmonėms.

Jos svarbios ir srityse, kur reikia sujungti  bei apdoroti didelius duomenų kiekius iš įvairių skirtingų duomenų šaltinių, o gautą rezultatą kuo greičiau pateikti galutiniams vartotojams, užtikrinant didelį duomenų patikimumą ir saugumą.

Integruotas žvilgsnis į skaitmenizaciją

Pašnekovė primena, kad didėjant skaitmenizacijai, svarbia sėkmės sąlyga tampa vientisas požiūris į IT ūkį. Dėl to nuo 2020 m. pabaigos „Novian“ grupės įmonės sujungė pajėgas ir klientams gali pateikti bendrą IT sprendimą pagal jų poreikius – nuo IT infrastruktūros kūrimo ir priežiūros iki informacinių sistemų programavimo.

„Klientams galime pasiūlyti ne tik atskirų poreikių optimizavimą, bet ir vieningą požiūrį į IT sprendimą, suderinant naujų programų ir viso IT ūkio poreikius“, – tikina E. Vengrienė.

Kaip vieną iš svarbių privalumų skaitmenizuojantis, ji mini ir tai, kad „Novian“ grupės įmonės turi daug patirties, kuri ypač pasiteisina jungiant ir klasikinius, ir naujausius technologinius sprendimus.  Be to, pagreičio sprendžiant iššūkius suteikia „Novian“ prioritetas tokioms aktualioms sritims kaip aukšto našumo skaičiavimo įrenginiai, skaitmeninė transformacija, didieji duomenys ir dirbtinis intelektas.

Šaltinis: vz.lt projektas.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite