Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

„Novian“ paskyros privatumo politika

Mes iš Jūsų gauname ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jums skelbiant tam tikrą informaciją mūsų socialinių tinklų paskyrose (pvz., komentaruose, žinutėse, kt.). Tai reiškia, kad mes esame Jūsų asmens duomenų tvarkytojas.

Ši „Novian“ paskyros privatumo politika Jums paaiškins, kaip tvarkome Jūsų paskelbtus duomenis mūsų socialinių tinklų paskyrose. Taip pat suteiksime Jums informaciją apie Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo tvarką.

Visus Jūsų asmens duomenis tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis.

Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta („Duomenys“). Ši „Novian“ paskyros privatumo politika papildo Privatumo politiką, kuri skelbiama mūsų interneto tinklapyje www.novian.lt.

Prašome atsakingai žvelgti į šioje „Novian“ paskyros privatumo politikoje išdėstytą informaciją ir su ja susipažinti.

1.Duomenų valdytojai:

1) „Novian“ grupės įmonė, kuri valdo atitinkamą socialinės žiniasklaidos paskyrą (Facebook, LinkedIn, Youtube) ir kurios rekvizitai yra nurodyti paskyros kontaktų skiltyje (duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas dap@novian.lt),

ir

2) socialinės žiniasklaidos platformų valdytojai: Facebook Int., Linkedin, Youtube.

Tam tikrais duomenų tvarkymo atvejais mes, t. y. „Novian“ grupė arba konkreti „Novian“ grupės įmonė, kartu su platformų valdytojais veikiame kaip bendri duomenų valdytojai pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 26 straipsnį.

2. Platformų valdytojų atsakomybė

Socialinės žiniasklaidos platformų valdytojų atliekamam duomenų tvarkymui, pvz., narių administravimui ir informacijos skelbimui, mes galime daryti tik ribotą įtaką. Tose vietose, kuriose mes galime daryti įtaką ir nustatyti duomenų tvarkymo parametrus, turimų galimybių ribose prižiūrime, kad socialinės žiniasklaidos platformos valdytojas tvarkytų duomenis privatumo apsaugai palankiu būdu. Tačiau daugeliu atvejų mes negalime daryti įtakos socialinės žiniasklaidos platformos valdytojo atliekamam duomenų tvarkymui ir nežinome, kokius duomenis jis tvarko.

Platformos valdytojas administruoja visą IT infrastruktūrą, nustato savo duomenų apsaugos taisykles ir palaiko savo paties nustatytus santykius su Jumis kaip vartotoju (jei esate registruotasis socialinės žiniasklaidos paskyros vartotojas). Be to, tik platformos valdytojas atsako už Jūsų kaip vartotojo paskyros duomenis, prie kurių mes neturime prieigos.

Daugiau informacijos apie socialinės žiniasklaidos platformos valdytojo atliekamą duomenų tvarkymą ir kitas sutikimo/nesutikimo pareiškimo galimybes rasite atitinkamo platformos valdytojo privatumo politikoje.

3. Asmens duomenys

Mūsų socialinių tinklų paskyrose Jūs galite talpinti komentarus, siųsti mums žinutes. Mūsų paskyroje fiksuojami Jūsų duomenys – Jūsų paskyros, iš kurios teikiame komentarą/žinutę, pavadinimas, komentaro/žinutės turinys, pateikimo laikas.

Jūsų komentarai bei žinutės yra kuriami ir skelbiami Jūsų valia ir jų turinys (talpinama informacija, taip pat ir asmens duomenys) išimtinai priklauso nuo Jūsų valios (kiek tai nepažeidžia reikalavimų, numatytų socialinio tinklo naudojimo taisyklėse bei teisės aktuose dėl skelbiamo turinio).

4. Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Mūsų atliekamo duomenų tvarkymo mūsų sukurtose ir užregistruotose paskyrose tikslas yra informuoti potencialius ir esamus klientus apie pasiūlymus, produktus, paslaugas, IT naujienas ir šiomis temomis bendrauti su mūsų paskyros lankytojais, atsakyti į jų klausimus, teigiamus atsiliepimus, kritiką, organizuoti rinkodaros žaidimus, taip pat gerinti (optimizuoti) paskyros veikimą. Teisinis pagrindas tam yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, t. y. mūsų arba trečiųjų šalių teisėtas interesas, t. y.  informavimo apie savo teikiamas paslaugas, produktus ir su tuo susijusios komunikacijos vykdymas, paskyros veikimo optimizavimas. Mums taip pat yra svarbu tvarkyti komunikacijos duomenis, siekiant apsisaugoti nuo galimų teisinių ginčų, todėl duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra ir mūsų tesėtas interesas, siekiant apsisaugoti nuo galimų teisinių ginčų ar mūsų paskyrų lankytojų pretenzijų.

Mes galime tvarkyti Jūsų komentaruose teikiamą informaciją paskyros administravimo tikslais bei renkant naudojimo statistiką, bei siekdami užtikrinti, kad skelbimų turinys atitiktų socialinio tinklo naudojimo taisyklėse ir teisės aktuose numatytus reikalavimus.

Mes pasiliekame teisę ištrinti komentarus, jei paaiškėtų, kad tai padaryti būtina pagal teisės aktus ar mūsų vidines politikas ir tvarkas. Pavyzdžiui, jeigu skelbiami asmenų teises pažeidžiantys ar neteisėti įrašai, neapykantą kurstantys komentarai, nepadorūs (aiškiai seksualinio turinio) ar necenzūrinio turinio atsiliepimai arba priedai (pvz., nuotraukos ar vaizdo įrašai), kuriais inter alia pažeidžiamos autorių teisės, asmens teisės, teisės aktų normos ar „Novian“ etikos principai. Prireikus, per socialinės žiniasklaidos platformą susisiekiame su Jumis.

5. Duomenų tvarkymo principai

Mes užtikriname, kad Jūsų paskelbtus asmens duomenis naudosime vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant:

  • Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, sąžiningumo bei skaidrumo principų;
  • Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikalinga Jums atskleistiems tikslams pasiekti (arba tiek, kiek mus įpareigos galiojantys teisės aktai);
  • Jūsų asmens duomenys bus naudojami užtikrinant adekvatų jų saugumo lygį.

6. Duomenų gavėjai / duomenų gavėjų kategorijos

Mūsų socialinių tinklų paskyros yra viešos, todėl Jūsų komentarų turinys yra matomas kitiems mūsų paskyrų lankytojams. Dėl šios priežasties patariame Jums neskelbti jokių nei savo, nei kitų asmenų adresų, elektroninio pašto adresų, kitos privačios informacijos.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurių socialinių tinklų turiniu pat gali būti tiesiogiai dalinamasi viešai prieinamose interneto svetainėse (pvz., anketoje arba komentaruose), todėl iš Jūsų bendravimo su mumis kiti vartotojai taip pat gali matyti Jūsų dalyvavimo faktą. Pavyzdžiui, tokiais atvejais iš įrašų socialinėje žiniasklaidos gali būti matomas ir Jūsų laimėjimas žaidime. Jeigu socialiniame tinkle užsiregistravote savo tikruoju vardu arba Jus galima atpažinti iš nuotraukų Jūsų paskyroje, negalima atmesti, kad Jus identifikuos kiti mūsų paskyros lankytojai.

Duomenys trečiosioms šalims (pvz., kitoms „Novian“ grupės įmonėms) perduodami tik tuomet, jeigu tai būtina, siekiant atsakyti į Jūsų klausimą.

Duomenų, kuriuos perduodate mums konfidencialiais kanalais (pvz., asmenine žinute, laišku ar elektroniniu paštu), mes paprastai neperduodame trečiosioms šalims, nesusijusioms su „Novian“ grupe.

Aktualus mūsų partnerių, Jūsų duomenų gavėjų, sąrašas gali būti nemokamai atsiųstas Jūsų prašymu.

7. Duomenų saugojimas

Visą asmeninę informaciją, kurią saugiomis žinutėmis mums siunčiate užklausose (išsakydami pasiūlymus, teigiamus atsiliepimus ar kritiką), ištriname arba padarome visiškai anonimišką ne vėliau kaip po 90 dienų nuo galutinio atsakymo pateikimo Jums.

Visų Jūsų vieši įrašai mūsų paskyrose ir mūsų laiko juostoje išlieka neribotą laiką, nebent mes ištriname juos dėl tos priežasties, kad yra atnaujinama pagrindinė tema, minėtais įrašais buvo padarytas teisės pažeidimas arba Jūs patys ištrinate šiuos įrašus.

Mes negalime daryti įtakos tais atvejais, kai Jūsų duomenis ištrina pats platformos valdytojas. Atsižvelgiant į tai, galioja kiekvieno konkretaus platformos valdytojo duomenų tvarkymo ir apsaugos taisyklės.

8. Bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnio 1 dalį

Tam tikriems santykiams su socialinio tinklo platformos valdytoju taikoma BDAR 26 straipsnio 1 dalis (Bendri duomenų valdytojai):

Socialinio tinklo platformos valdytojui taikant vartotojų stebėjimo metodus, platformos valdytojas ir mes veikiame kaip bendri duomenų valdytojai. Vartotojų stebėjimas gali būti įgyvendinamas nepriklausomai nuo to, ar esate prisiregistravę socialinėje platformoje. Teisinis pagrindas taikyti žiniatinklio stebėjimo metodus yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas). Vadovaujantis minėta nuostata, mūsų siekis optimizuoti socialinės platformos ir atitinkamos paskyros darbą yra laikomas teisėtu interesu.

Daugiau apie duomenų gavėjus ir duomenų gavėjų kategorijas, taip pat apie laikymo trukmę ir laikymo trukmės nustatymo kriterijus sužinosite perskaitę platformų valdytojų privatumo politiką.

Apie tai, kokias turite galimybes įgyvendinti savo teises, siekdami uždrausti naudoti stebėjimo metodus, sužinosite perskaitę platformų valdytojų privatumo politikas.

Statistiniams duomenims, kuriuos mums teikia socialinės platformos valdytojas, mes galime daryti įtaką tik iš dalies ar juos išjungti. Tačiau mes stebime, kad mums nebūtų teikiami pertekliniai statistiniai duomenys.

Jūs turėtumėte žinoti: negalima atmesti galimybės, kad socialinio tinklo platformos valdytojas Jūsų paskyros ir elgsenos duomenis naudoja tam, kad, pvz., išanalizuotų Jūsų įpročius, asmeninius ryšius, pomėgius ir pan. Šiuo atžvilgiu „Novian“ negali daryti įtakos socialinio tinklo platformos valdytojo atliekamam Jūsų duomenų tvarkymui.

9. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

  • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Savo duomenis sunaikinti (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  • Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
  • Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  • Kai duomenys tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu ar remiantis Jūsų sutikimu, nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi, o sutikus, bet kada atšaukti savo sutikimą;
  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Duomenų subjekto teises galite įgyvendinti susisiekdami su mumis aukščiau šioje politikoje nurodytais rekvizitais.

10. Kita

„Novian“ yra visų teisių į mūsų paskyrų turinį bei paskyrų duomenų valdytojas. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas mūsų paskyrų turinio pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas be raštiško „Novian“ leidimo yra autorinių teisių pažeidimas, už kurį bus taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas skelbimų, komentarų, žinučių davėjams jų skelbimų, komentarų, žinučių atžvilgiu.

Dėl nuolatinio savo paslaugų vystymo bei tobulinimo, pasiliekame sau teisę pakeisti šią Privatumo politiką bet kuriuo metu, vadovaudamiesi taikytinais įstatymais. Visi pakeitimai bus viešinami mūsų paskyrose ir įsigalios nedelsiant. Dėl nurodytų aplinkybių, šią politiką rekomenduojame periodiškai perskaityti.

Atnaujinta: 2023 m. rugpjūčio 22 d.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite