Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

UAB „Elsis PRO“ darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas

Naujienos
2015 / 01 / 06
< 1 Min. skaitymo

UAB „Elsis PRO“, kartu su dar 43 IRT sektoriaus įmonėmis, dalyvauja projekto „Mažų ir labai mažų IRT sektoriaus įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“ (projekto Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-094) vykdyme, įgyvendinant 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01-K priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

Projekto esmė – tai mažų ir labai mažų įmonių, veikiančių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srityje, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektas. Dėl IRT sektoriaus specifikos, informacinių technologijų, ryšių technologijų vystymosi spartos bei nuolat atsirandančių inovacijų, visoms įmonėms yra itin svarbu gauti naujausias žinias, susijusias su teikiamomis paslaugomis, naudojamomis programomis, kuriamais produktais, pripažįstamais rinkoje kompetencijų sertifikatais bei pokyčiais IRT srityje, todėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas profesiniuose mokymuose yra viena prioritetinių krypčių, kurios dėka įmonėje dirbs kvalifikuoti specialistai bei savo srities profesionalai, prisidedantys prie sėkmingo įmonės gyvavimo.

Projekto tikslas – specializuotų mokymų paslaugų įsigijimas, siekiant stiprinti darbuotojų specialiuosius programinės įrangos kūrimo, testavimo, analitinius gebėjimus bei įgūdžius.

Projekto uždavinys – padidinti organizacijos darbuotojų žinių ir kvalifikacijos lygį, organizuojant jiems specialiuosius mokymus, dėl kurių išaugtų darbuotojų konkurencingumas darbo rinkoje, išaugtų teikiamų paslaugų kokybė, padidėtų darbo efektyvumas ir sustiprėtų galimybė siekti užsibrėžtų tikslų. Mokymai padės darbuotojams prisitaikyti prie kintančių darbo sąlygų, keliamų reikalavimų darbo kokybei bei siekti rezultatyvaus darbo funkcijų atlikimo.

Projekto veiklų pradžia – 2013 m. liepos 8 d., pabaiga – 2015 m. liepos 7 d., projektą vykdo UAB „Baltic Orbis“.“

Mokymuose, kurie skirti jauniems specialistams iki 29 metų amžiaus, dalyvaus 19 įmonės darbuotojų, tame tarpe 5 sistemų analitikai – projektuotojai, 8 sistemų projektuotojai – programuotojai, 5 kokybės inžinieriai , 1 sistemų ekspertas.

Mokymų temos – verslo analitika, Java programavimas pažengusiems, Java web komponentų kūrimas, Microsoft SQL serverio užklausų kūrimas, administravimas, duomenų saugyklos; ISTQB Advanced kokybės inžinieriams, IT/IS audito pagrindai pagal CISA programos reikalavimus.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite