Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

TTVAM vidinės studijų kokybės vadybos sistemos IS sukūrimas

Naujienos
2012 / 09 / 11
< 1 Min. skaitymo

UAB „Elsis PRO“ laimėjo Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos (toliau – TTVAM) paskelbtą konkursą, kuriuo ji, vykdydama projektą „Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas“ pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“, numatė įsigyti vidinės studijų kokybės vadybos sistemos dokumentų ir duomenų įrašų valdymo bei veiklos rodiklių valdymo (matavimo, stebėsenos ir vertinimo) IT įrankio sukūrimo ir įdiegimo paslaugas. Bendra sutarties vertė yra 338 000 Lt su PVM.

Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos dokumentų ir duomenų įrašų valdymo bei veiklos rodiklių valdymo (matavimo, stebėsenos ir vertinimo) IT įrankis yra neatskiriama tobulinamos TTVAM vidinės studijų kokybės vadybos sistemos dalis. Diegiamos IT priemonės padės efektyviai valdyti TTVAM studijų kokybės vadybos sistemą, kuri remiasi šiais standartais ir rekomendacijomis:

  • LST EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) Kokybės vadybos sistema,
  • EFQM (European Foundation for Quality Management),
  • BSC (Balanced Scorecard) Subalansuotų rodiklių sistemos principai,
  • LST ISO 26000:2010 (ISO 26000:2010) Socialinės atsakomybės gairių standartas.

Vidinę studijų kokybės vadybos sistemos dokumentų ir duomenų įrašų valdymo bei veiklos rodiklių valdymo (matavimo, stebėsenos ir vertinimo) IT įrankį sudarys du pagrindiniai moduliai:

  1. kokybės vadybos sistemos dokumentų ir duomenų įrašų valdymo IT modulis, kuris apims visos institucijos kokybės vadybos sistemos dokumentų, duomenų įrašų ir informacijos valdymo, neatitikčių registravimo (fiksavimo, koregavimo, stebėjimo) funkcijas nuo institucinio iki kiekvieno darbuotojo lygmens.
  2. veiklos rodiklių matavimo, stebėsenos ir vertinimo IT modulis, kuris leis įgyvendinti vidinės studijų kokybės vadybos sistemos valdymą bei užtikrins visapusišką kokybės vadybos sistemos matavimo ir vertinimo funkcionavimą.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite