Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Sutartis su Transporto investicijų direkcija dėl projektų rizikos valdymo informacinės sistemos diegimo

Naujienos
2016 / 12 / 14
< 1 Min. skaitymo

Š.m. gruodžio 7 dieną UAB „Elsis PRO“ ir Transporto investijų direkcija, kurios steigėjas Susisiekimo ministerija, pasirašė sutartį dėl projektų rizikos valdymo informacinės sistemos diegimo.

Transporto investicijų direkcijos (TID) pagrindinė funkcija – efektyviai administruoti transporto ir kitus infrastruktūros plėtros projektus, remiamus Europos Sąjungos fondų bei Valstybės biudžeto lėšomis, ir atlikti jų įgyvendinimo kokybišką priežiūrą. TID pagrindinės veiklos sritys: 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimas ir priemonių įgyvendinimas; ES Transeuropinių tinklo plėtros (TEN-T ir EITP) Lietuvoje priemonių įgyvendinimas; Valstybės investicijų programos (transportas) vykdymo stebėsena bei rizikų vertinimas. TID kontroliuoja įvairius kelių, geležinkelių, vandens, oro transporto ir logistikos, regioninės plėtros projektus.

Projektų rizikos valdymo informacinės sistemos (PRV IS) paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti informaciją bei atlikti jos paiešką pagal projektų rizikos valdymo modelį. Projektų rizikos valdymo modelis bus tinkamai realizuotas ir įdiegtas TID veikloje. PRV IS paskirtis nėra automatinis sprendimo generavimas, o, pirmiausia, pagalba sprendimus priimantiems asmenims, vykdantiems projektų rizikos valdymo ir jos priemonių įgyvendinimo funkcijas. Sistema leis gauti ir įvertinti visą turimą informaciją apie aktualius projektus, jų rizikos tikimybes, kas reikalinga priimant sprendimą dėl rizikos valdymo priemonių naudojimo.

PRV IS pagrindinis tikslas – garantuoti informacijos apie projektus vientisumą ir išsamumą, operatyvų ir efektyvų pateikimą, siekiant nustatyti rizikingiausių projektų sąrašą ir užtikrinti prevencinių šių projektų rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą.

Sutartis apima reikiamų PRV IS funkcijų sukūrimą, sistemos įdiegimą bei integravimą su DVS (dokumentų valdymo sistema) ir SFMIS (ES Struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros informacinė sistema), duomenų migravimą, techninės dokumentacijos parengimą, naudotojų apmokymą, garantinę priežiūrą.

Sutarties, kurios vertė daugiau nei 164 tūkst. eurų be PVM, darbus planuojama įvykdyti per 9 mėnesius.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite