Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Pasirašyta sutartis dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos posistemio ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos posistemio plėtros

Naujienos
2013 / 10 / 16
< 1 Min. skaitymo

UAB „Elsis PRO“ pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos finansų ministerija dėl “Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos posistemio ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos Finansinių mechanizmų paramos posistemio plėtros, priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo” (SFMIS2007N). Sutarties rėmuose atliekami ES struktūrinės paramos kompiuterinės valdymo ir priežiūros informacinės sistemos (SFMIS) 2007-2013 metų ES Struktūrinės paramos posistemio (SFMIS2007) pakeitimai, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus bei įgyvendinami naujai atsiradę veiklos poreikiai.

Vienas iš pagrindinių šio projekto uždavinių – Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų (EEE/NOR) posistemio sukūrimas, priežiūra ir tobulinimas.

Svarbu pažymėti, jog šios sutarties rėmuose bus vykdomas sudėtingas technologinis uždavinys, savo mąstu neturintis analogų ne tik Lietuvoje, bet ir Pabaltijyje, kurio tikslas migruoti Oracle technologijomis paremtas duomenų bazes į Microsoft SQL.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite