Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Mobiliųjų įrenginių valdymo iššūkiai organizacijoms

2017 / 07 / 05
2 Min. skaitymo

Mobiliųjų technologijų populiarėjimas nebėra tendencija. Darbuotojai, kuriuos anksčiau motyvavo įmonių siūlomi išmanieji telefonai ir mobiliųjų duomenų planai, dabar tai priima kaip savaime suprantamą priemonių darbui suteikimą. Tuo pačiu, nereikia sociologinių tyrimų įrodant, kad išmanieji įrenginiai iš tiesų yra tapę darbo priemonėmis, o stalas biure retai tėra vienintelė vieta iš kurios dirbama.

Forrester duomenimis, 70 proc. informacijos darbuotojų išmanųjį telefoną darbui naudoja mažiausiai kartą per savaitę, 35 proc. tą patį sako apie planšetes. Iš tų, kurie išmanųjį telefoną darbui naudoja bent kartą per savaitę, 49 proc. įrenginį pasirenka patys, nesivadovaudami įmonės patvirtintu sąrašu ar nenaudodami įmonės suteikto telefono.

Kaip kiekvienas ženklus technologinis pokytis, mobilumo integracija organizacijose, IT departamentui yra ir iššūkis, ir galimybė. Išmaniųjų įrenginių galimybių išnaudojimas ir darbuotojų judumas spartina organizacijų skaitmenizaciją ir, tinkamai valdant, gali tapti esminiais organizacijos konkurenciniais pranašumais. Kita vertus, intensyvus išmaniųjų įrenginių naudojimas kelia naujas saugumo rizikas: nuo grėsmių vidinio organizacijos tinklo saugumui iki konfidencialių duomenų praradimo pavojų.

Mobility Security Issues, Forrester

Šaltinis: Forrester, Securing and Empowering a Mobile Workforce

MobileIron išskiria tris pagrindinius mobilumo valdymo iššūkius:

  1. Įrenginio pasirinkimo galimybės palaikymas.

IT departamentai vis mažiau nurodinėja, kokias technologijas naudoti ir vis labiau koncentruojasi į skirtingų, darbuotojų atsinešamų, technologijų suderinamumą. Daugelis bandymų apriboti pasirinkimus baigiasi tuo, kad darbuotojai greitai randa būdų apeiti organizacijos taisykles, tad  tenka ieškoti lankstesnių sprendimų.

  1. Mobiliųjų aplikacijų ir turinio valdymas.

Mobile Iron sprendimai

Šaltinis: MobileIron saugumo ir rizikų apžvalga

Darbuotojai nori turėti galimybę prisijungti prie kritinių verslo procesų ir kasdieną darbui naudojamo turinio. Tokioje aplinkoje vis daugiau technologinių sprendimų turės jau kūrimo stadijoje būti pritaikyti ir mobiliam naudojimui. Organizacijos, galvodamos apie darbuotojų naudojamus įrankius, galų gale nuo stacionariu asmeniniu kompiuteriu grįstos darbo vietos turės evoliucionuoti į grįstą mobiliosiomis technologijomis.

  1. Saugumas ir atitiktis reikalavimams.

Vienas didžiausių mobilumo iššūkių IT – duomenų ir aplikacijų (įskaitant trečiųjų šalių aplikacijas) apsaugojimas visuose mobiliuosiuose įrenginiuose nepaliečiant vartotojo natūralios patirties.

MobileIron mobile risks

Šaltinis: Ultimate Guide to Enterprise Mobility Management

Mobilumo valdymo sprendimai turi didžiausią vertę tada, kai mobilioji platforma tampa pirminė IT infrastruktūra aplikacijų ir turinio realizavimui. Tokiu būdu IT departamentai gali pasiekti, kad mobiliosios technologijos sėkmingai vestų link visos organizacijos transformacijos.

Daugiau apie MobileIron sprendimus

 

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite