Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

„INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė išaugo iki 43,53 mln. eurų

Naujienos
2024 / 04 / 08
3 Min. skaitymo

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2023 metų pabaigoje siekė 43,53 mln. eurų arba 3,6052 euro akcijai ir per metus išaugo 13,7 proc.

Bendrovė pernai uždirbo 5,17 mln. eurų grynojo pelno – 2,4 karto daugiau nei 2022 metais (2,11 mln. eurų grynojo pelno). Praėjusių metų rezultatui teigiamos įtakos turėjo valdomų bendrovių vertės padidėjimas 9,95 mln. eurų. Atidėjiniai sėkmės ir sukauptam valdymo mokesčiui 2023 metų veiklos rezultatą sumažino 4,91 mln. eurų. 

Per 2023 metus „INVL Technology“ valdomų bendrovių vertės augo nuo 34,9 mln. eurų iki  44,9 mln. eurų.  „INVL Technology“ valdo kibernetinio saugumo bendrovę „NRD Cyber Security“, GovTech bendrovę „NRD Companies“ ir Baltijos šalių IT bendrovę „Novian“.

Nuo 2016 metų pabaigos iki 2023-ųjų pabaigos kibernetinės saugumo bendrovės „NRD Cyber Security” vertės vidinė grąžos norma (ang. Internal rate of return, IRR) siekia 38,2 proc., Gov-Tech ir Fin-Tech bendrovės „NRD Companies” – 21,1 proc., o „Novian”, programavimo ir IT infrastruktūros paslaugų įmonių grupės, – 9,8 proc., iš jų technologijų ir skaitmeninimo paslaugų srities IRR sudaro 16,5 proc., programavimo srities – 5,6 proc.

„2024 metais pradedame valdomų bendrovių pardavimą.  NRD Cyber Security“, „Novian“ ir „NRD Companies“ dirba talentingi žmonės kibernetinės saugos, dirbtinio intelekto, superkompiuterių  ir informacinių sistemų kūrimo bei diegimo srityse. Įmonės aptarnauja svarbius tarptautinius klientus, savo nišose bendrovės yra lyderės, sukūrusios išskirtinių technologijų ir know how. Visame pasaulyje vyksta talentingų ir sėkmingų bendrovių paieška, todėl laukiame susidomėjimo iš tarptautinių ir regioninių investuotojų“, – sako „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris Kazimieras Tonkūnas.

Šių metų kovo viduryje bendrovė pranešė apie pasirašytą susitarimą su investicijų patarėjo „Corum group“, bendrovės Liuksemburge „Corum Group International“ filialu Ciuriche dėl tarpininkavimo parduodant „INVL Technology“ valdomų bendrovių portfelį. 

„INVL Technology“, kurią valdo Baltijos šalyse pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja „INVL Asset Management“, yra uždaro tipo investicinė bendrovė ir jos investicijos turi būti realizuotos vėliausiai iki 2026 metų liepos vidurio, o lėšos išmokėtos akcininkams.

„INVL Technology“ valdomų bendrovių rezultatai

„INVL Technology“ valdomų bendrovių agreguotos pajamos 2023 metais sudarė 62,57 mln. eurų ir buvo 24,6 proc. didesnės nei 2022-aisiais. Valdomų įmonių bendrasis pelnas per metus padidėjo 22,3 proc. iki 17,96 mln. eurų, o agreguota EBITDA išaugo 1,4 karto iki 3,56 mln. eurų.

Pernai „INVL Technology“ valdomos įmonės vykdė veiklą 63 pasaulio valstybėse, o tarp naujų rinkų – Brazilija. Pajamos iš veiklos užsienyje per metus išaugo 40,2 proc. iki 23,39 mln. eurų ir atsiriekė 37 proc. bendrų pajamų (4 proc. punktais daugiau nei prieš metus). Lietuvos rinkoje 2023 metais valdomų bendrovių pajamos sudarė 39,18 mln. eurų (63 proc. bendrų pajamų) ir buvo 16,8 proc. didesnės nei 2022 metais.

„Novian“ 2023 metais gavo 40,27 mln. eurų agreguotų pajamų – 21,9 proc. daugiau nei 2022-aisiais bei uždirbo 0,137 mln. eurų veiklos pelno. „Novian“ grupės EBITDA pernai sumažėjo 18,4 proc. iki 1,242 mln. eurų. Grupę sudaro „Novian“ Lietuvoje su technologijų verslo krypties įmonėmis „Novian Technologies“, „Novian Eesti“ Estijoje, „Zissor“ Norvegijoje, „Andmevara“ Moldovoje ir „Norway Registers Development Rwanda“ Ruandoje bei programavimo krypties įmonėmis „Novian Systems“, „Novian Pro“ Lietuvoje.

„NRD Companies“ konsoliduotos pajamos pernai siekė 10,985 mln. eurų – 36 proc. daugiau nei 2022 metais, uždirbta 1,135 mln. eurų konsoliduoto veiklos pelno (2022-aisiais – 0,002 mln. eurų veiklos pelnas), o grupės EBITDA išaugo 6,4 karto iki 1,36 mln. eurų. Norvegijos bendrovei „NRD Companies“ priklauso antrinės bendrovės Norvegijos „Norway Registers Development“ su filialu Lietuvoje, Lietuvos „NRD Systems“, „Etronika“.

„NRD Cyber Security“, kuriai taip pat priklauso įmonė „NRD Bangladesh“, konsoliduotos pajamos 2023 metais, palyginti su 2022-aisiais, padidėjo 21,9 proc. iki 7,411  mln. eurų. Veiklos pelnas lyginamuoju laikotarpiu išaugo 73,8 proc. iki 0,98 mln. eurų, o EBITDA – 71,5 proc. iki 1,12 mln. eurų.

Svarbi informacija:

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto akcijas, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto įstatus, prospektą ir kitus dokumentus.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite