Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje įdiegta dokumentų (pranešimų) valdymo ir duomenų apdorojimo posistemė (DVDAP)

Naujienos
2015 / 04 / 01
< 1 Min. skaitymo

UAB „Elsis PRO“ sėkmingai įgyvendino projektą „Dokumentų (pranešimų) valdymo ir duomenų apdorojimo sistemos kūrimo, įdiegimo ir mokymo paslaugos“. Užsakovas – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT).

Projekto metu buvo sukurta ir įdiegta dokumentų (pranešimų) valdymo ir duomenų apdorojimo posistemė (toliau – DVDAP), sukurtos integracinės sąsajos su kitomis informacinėmis sistemomis bei registrais, apmokyti sistemos naudotojai, paruošta išsami sistemos dokumentacija. DVDAP yra sudėtinė FNTT Pinigų plovimo prevencijos (PPP) informacinės sistemos dalis.

Projekto rezultate DVDAP naudotojams ir duomenų teikėjams sukurtos tokios paslaugos:

  • atnaujinta duomenų bazė, kurioje bus kaupiami FNTT gautų dokumentų (pranešimų) duomenys ir jų rizikų vertinimo informacija;
  • sukurta ir įdiegta dokumentų (pranešimų) valdymo ir duomenų apdorojimo sistema, kurios pagrindą sudaro dokumentų (pranešimų) analizės ir jų rizikų vertinimo bei valdymo funkcionalumas;
  • įdiegta 12 integracinių sąsajų su išorinėmis sistemomis, registrais ir duomenų bazėmis, siekiant automatizuotai gauti duomenis, reikalingus apskaičiuoti rizikos kriterijus pagal dokumentų (pranešimų) duomenų analizės ir vertinimo kriterijų bei jų taikymo metodiką;
  • sukurtas FNTT duomenų teikimo portalas https://ppp.fntt.lt, kuriame duomenų teikėjai galės atlikti prievolę teikti grynųjų pinigų operacijų ir įtartinų operacijų duomenis ir pasirašyti juos kvalifikuotu elektroniniu parašu;
  • sukurta elektroninė viešoji paslauga skirta autentifikuoti FNTT duomenų teikimo portalo naudotojus;
  • sukurta elektroninė paslauga grynųjų pinigų operacijų teikimui;
  • sukurtos priemonės, leidžiančios registruoti ir kaupti duomenis apie FNTT ir kitų institucijų darbuotojų veiksmus, dirbant su duomenimis; užtikrinta duomenų sauga.

UAB „Elsis PRO“ laiku ir kokybiškai įvykdė savo įsipareigojimus, įgyvendino visus sutartyje ir sutarties priede Techninė specifikacija numatytus reikalavimus. Suteiktų paslaugų kokybę užsakovas vertina teigiamai.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite