Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

ES parama didina mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros aktyvumą

Naujienos
2010 / 10 / 14
< 1 Min. skaitymo

UAB „ELSIS PRO“ pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Rizikų valdymo informacinės sistemos „PRO.RISKS“ sukūrimo techninės galimybių studijos parengimas“. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų bendrojo programavimo dokumento Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.3-ŪM-01-K priemonę „Idėja Lt“.

Projekto metu siekiama parengti techninę galimybių studiją, kurioje būtų išanalizuotos standartinės rizikų valdymo informacinės sistemos – PRO.RISKS sukūrimo galimybės.

PRO.RISKS – tai specializuotas standartinis produktas, skirtas rizikų valdymui įvairaus dydžio įmonėse bei viešojo sektoriaus įstaigose.

„Efektyvus rizikų valdymas, panaudojant tam informacinę sistemą, yra dažno UAB „Elsis PRO“ kliento poreikis, kuris, deja, ne visuomet realizuojamas. Individualus, pagal kliento poreikius kuriamas, rizikų valdymo įrankis yra santykinai brangus, dėl to dažniausiai ieškoma standartinių produktų. Pagrindinė prielaida, leidžianti identifikuoti PRO.RISKS informacinės rizikų valdymo sistemos sukūrimui reikalingą aplinką, yra tai, kad rinkoje dominuoja dideli komerciniai arba tiesiogiai rizikų valdymui nepritaikyti produktai, paliekantys nišą optimalių produktų atsiradimui. UAB „Elsis PRO“ kuria informacines sistemas pagal klientų poreikius, todėl ir ši verslo idėja kilo iš realių klientų poreikių.“- sako UAB „ELSIS PRO“ projektų direktorius Dalius Jonaitis.

Įgyvendintas projektas padės realiai įvertinti tokio tipo produkto poreikį, jo sukūrimo būdus. Šios sistemos kūrimo metodologinį pagrindą siekiama sukurti mokslinių tyrinėjimų metu, o šių tyrimų atlikimo tikslingumą, veiklų planą, finansinį atsiperkamumą, rizikas ir kt. turi patvirtinti techninė galimybių studija.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite