Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Dėl bendrovės „Novian Systems“ situacijos ir veiklos perspektyvų vertinimo

Naujienos
2024 / 01 / 11
2 Min. skaitymo

IT paslaugų įmonių grupė „Novian“ informuoja, kad viena iš jos grupės bendrovių „Novian Systems“ (toliau – Bendrovė) 2021 m. gegužės 26 d. su Viešųjų pirkimų tarnyba sudarė Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (SAULĖ IS) modernizavimo paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis).

Bendra Sutarties vertė sudarė 5,969 mln. eurų (įskaitant PVM), iš jų kūrimo paslaugos – 3,617 mln. eurų (įskaitant PVM), priežiūros paslaugos – 1,585 mln. eurų (įskaitant PVM). Sutartyje numatytos kūrimo paslaugos turėjo būti suteiktos iki 2023 m. spalio 1 d.

Sutarties vykdymo metu reikšmingai išaugo projekto apimtys ir su perkančiąja organizacija buvo bandoma tartis dėl projekto apimties, termino ir kainos valdymo. Su perkančiąja organizacija susitarti nepavykus, Bendrovė buvo priversta 2023 m. birželio 2 d. kreiptis į Vilniaus apygardos teismą. Perkančiajai organizacijai nesudarius sąlygų, būtinų tinkamai vykdyti Sutarties įsipareigojimus, 2024 m. sausio 7 d. Bendrovė savo ruožtu nutraukė Sutartį. Šiuo metu ir toliau vyksta teisminis procesas.

2024 m. sausio 10 d. Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbė, kad taip pat nutraukė sutartį su Bendrove ir įtraukė Bendrovę į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Bendrovė sieks išspręsti susidariusią situaciją teisminiu ar derybų būdu.

Bendrovė pabrėžia, kad, nepaisant įtraukimo į šį sąrašą, remiantis teisiniu reguliavimu, esant nustatytoms sąlygoms, ji tikisi dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose perkančiosioms organizacijoms pateikusi įrodymus, kad ėmėsi pakankamų priemonių, jog įrodytų savo patikimumą.

„Novian“ vertinimu, „Novian Systems“ įtraukimas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą daro bendrovei neigiamą reputacinę įtaką, taip pat įtraukimo laikotarpiu apsunkina Bendrovės veiklos bei plėtros galimybes. Pabrėžtina, kad kitos „Novian“ grupės bendrovės ir toliau be apribojimų gali dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose.

„Novian“ grupės agreguotos pajamos 2022 m. sudarė 33,04 mln. eurų, „Novian Systems“ pajamos buvo 4,59 mln. eurų. Grupės EBITDA atitinkamai siekė 1,5 mln. eurų, „Novian Systems“ EBITDA – 0,065 mln. eurų.

2023 m. devynių mėnesių „Novian“ grupės agreguotos pajamos siekė 26,6 mln. eurų, o „Novian Systems“ pajamos – 3,5 mln. eurų. Šiuo laikotarpiu „Novian“ grupės EBITDA sudarė 0,27 mln. eurų, „Novian Systems“ EBITDA buvo neigiama ir siekė 0,4 mln. eurų. Šiems rezultatams neigiamą įtaką turėjo reikšmingai išaugusios SAULĖ IS projekto sąnaudos.

„Novian“ grupę sudaro programavimo, technologijų ir skaitmeninimo srityse veikiančios Lietuvos, Estijos ir kitų šalių įmonės.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite