Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Integruotos oro erdvės transporto (skrydžių) analizės ir valdymo sistema (IOETAVS)

Projekto pavadinimas

ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamas projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0046 „Integruotos oro erdvės transporto (skrydžių) analizės ir valdymo sistemos (IOETAVS) sukūrimas“.

Klientas

ES SF finansuojamas projektas

Laikotarpis

2020/09 – 2022/10

Projekto aprašymas

UAB „Novian Pro“ (iki 2023 m. gruodžio įmonės pavadinimas buvo „Elsis Pro“) įgyvendino ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0064 „Integruotos oro erdvės transporto (skrydžių) analizės ir valdymo sistemos (IOETAVS) sukūrimas“. Bendra projekto vertė – 1 176 403,28 Eur, iš kurių 618 588,65 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

Projekto pareiškėjas yra informacinių sistemų ir programinės įrangos kūrimo bendrovė, įkurta 2004 metais. Bendrovėje dirba virš 40 aukštos kvalifikacijos specialistų: projektų vadovų, sistemų analitikų, projektuotojų, programuotojų, kokybės inžinierių. Per daugiau kaip 15 veiklos metų įmonė sukaupė didžiulę patirtį vykdydama valstybinius bei privataus verslo užsakymus, tame tarpe ir užsienio šalyse.

Šiuo projektu bendrovė siekia sukurti naują inovatyvų produktą – Integruoto oro erdvės transporto (skrydžių) analizės ir valdymo sistemą.

Sistema yra skirta oro navigacijos paslaugų teikėjams, t. y. įmonėms/organizacijoms, kurios atlieka saugios oro transporto navigacijos užtikrinimą, ir oro uostams, kurie patys valdo savo oro erdvę iki kol perduoda/perima lėktuvų kontrolę iš oro navigacijos paslaugų teikėjų. Sistema apima oro transporto erdvės planavimą ir optimizavimą, o tai padės aptarnauti didesnį oro transporto kiekį tais pačiais resursais, sumažinti lėktuvų vėlavimą ir užtikrinti saugią oro navigaciją.

Sistemos funkcionalumas ir kompleksiškumas apima sektorių konfigūracijos atidarymo schemos (SKAS) planavimo ir operacinio valdymo ciklą, pradedant išankstiniu ilgalaikiu planavimu ir baigiant taktiniu planavimu, vykdomu operacijų dieną.

Pasaulio rinkose nėra oro erdvės transporto (skrydžių) analizės ir valdymo sistemų, turinčių tokį aukštą technologinį lygį ir funkcionalumą.

Rinkai bus pateikti trys produktai: IOETAVS bazinė komplektacija (iki 50 naudotojų), IOETAVS vidutinė komplektacija (250-300 naudotojų), IOETAVS maksimali komplektacija (virš 300 naudotojų).

Produkto tiksliniai pirkėjai – oro navigacijos paslaugų teikėjai ir oro uostai, siekiantys optimizuoti vykdomą skrydžių kontrolės veiklą.

Oro erdvės transporto (skrydžių) analizės ir valdymo sistemos poreikį rinkoje sąlygoja sparti oro transporto tinklo plėtra ir nuolat augantis oro navigacijos paslaugų poreikis. Taip pat, didėjant tarptautinių skrydžių, keleivių bei krovinių apimtims, oro erdvė nedidėja, todėl atitinkamai auga ir skrydžių vėlavimų ir atšaukimų skaičius, kas sąlygoja oro transporto erdvės planavimo ir optimizavimo poreikį rinkoje.

Sistema bus platinama viso pasaulio civilinės aviacijos rinkoje.

Projekto metu atliktos MTEP veiklos ir jų metų gauti rezultatai bei sukurtas produktas bus komercializuojamas Lietuvos ir užsienio rinkose. Planuojami pardavimai šiose rinkose leis padidinti įmonės apyvartą ir skatins investuoti bei tęsti MTEP veiklas, siekiant sukurti naujas technologijas bei produktus. Projekto metu sukurta sistema yra aktuali rinkai, nes šiuo metu pasaulio rinkose nėra oro erdvės transporto (skrydžių) analizės ir valdymo sistemų, turinčių tokį aukštą technologinį lygį ir funkcionalumą. Projekto naudą pajus visi aviacijos sektoriaus dalyviai, siekiantys gerinti paslaugų kokybę ir didinti veiklos efektyvumą.

Projekto veiklas numatyta užbaigti 2022 m. spalio 31 d.

Technologijos

Dirbtinis intelektas, mašininis mokymasis, didieji duomenys, Python, JAVA, SQL.

Daugiau informacijos

www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/paraiskos_ir_projektai/integruotos-oro-erdves-transporto-skrydziu-analizes-ir-valdymo-sistemos-ioetavs-sukurimas

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite